top of page
294586828_2042603902795312_2981814696342468519_n-1.jpg

Projekty

znaki_strona_www-4-1024x341.png
NOWE_FIO_zestawienie_3_skrocone_plik_edytowalny_KOLOR-1024x188.png

Wojcieszkowska dziecięco-młodzieżowa Straż Ekologiczna

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Strona główna - STRAZ_EKOLOGICZNA (fanimani.org.pl)

Zajęcia dla dzieci z Ukrainy

Nasza Fundacja HelixFarm organizuje zajęcia, opiekę dla mieszkających w Wojcieszkowie dzieci, które przybyły tu w związku z konfliktem na Ukrainie. Staramy się wypełnić im czas śmiechem, zabawą, sportem, edukacją a przede wszystkim miłością i akceptacją. Ślimaki i nasze kotki całkowicie podbiły serca naszych dzieci. Najlepszą rekomendacją dla Nas jest to, że nikt nie chce iść do domu …

Szkoła Super Babci i Super Dziadka w Wojcieszkowie

Cel nadrzędny projektu to budowanie więzi między pokoleniami w miejscowości Wojcieszków . Podstawowymi działaniami w projekcie były: 1. wspólne warsztaty osób starszych Super Dziadków i Babć z młodzieżą, którego centrum będzie motto „Wojcieszków kiedyś i dziś”  wraz z warsztatami dzienikarsko-fotograficznymi dla młodzieży oraz wspólnymi zajęciami z grafiki komputerowej. 2. wspólne przygotowanie poczęstunku wigilijnego oraz przygotowywania ozdób świątecznych i ubieranie choinki. Grupę docelową w projekcie stanowią 10 seniorek i seniorów oraz 10 osób od 12 do 18 roku życia z miejscowości Wojcieszków

KPO_barwy RP_NextGenerationEU_poziom_zestawienie_podstawowe_ RGB.jpg

Zmianoodporni – zwiększenie potencjału rozwojowego Fundacji Helix Farm

Głównym celem planowanych działań w projekcie jest rozwój potencjału Fundacji Helix Farm poprzez rozwinięcie działalności odpłatnej, wprowadzenie nowych usług, zmierzających do ustabilizowania jej pozycji na rynku, z wykorzystaniem działań skupionych na funkcjonowaniu w zielonej gospodarce w ciągu 8 miesięcy. Wartość dofinansowania: 189 900,00 PLN

th.jpg

Nie taki komputer straszny - zakup sprzętu komuterowego dla seniorów z gminy Wojcieszków

CELEM GŁÓWNYM ZADANIA było podwyższenie stopnia lokalnych inicjatyw społecznych w zakresie edukacji cyfrowej seniorów wśród 60 osób w wieku 60+ z terenu gminy Wojcieszków w terminie do 31.12.2022 r. Celami pośrednimi były: wyrównanie szans organizacji, małych, lokalnych w stosunku do organizacji społecznych "profesjonalnych" do 31.12.2022, podniesienie jakości prowadzonych zajęć edukacyjnych dla seniorów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego do 31.12.2022

Program "Przedsiębiorstwo społeczne +"

Wsparcie na zatrudnienie  i wsparcie bieżące. Wartość dofinansowania: 64 230 PLN

Znak-graficzny-PS.png.png

Galeria

bottom of page