top of page

Działalność Fundacji Helix Farm

Dokumenty

Statut Fundacji określa zasady jej funkcjonowania 

Sprawozdanie z działalności Fundacji przedstawia jej aktywność oraz osiągnięcia w danym roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji przedstawia jej aktywność oraz osiągnięcia w danym roku

Regulamin zamówień do 130 tys. 

Certyfikat Zakup Prospołeczny

Logotyp  „Zakup Prospołeczny” od lat wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznych, głównie spółdzielni socjalnych – umacnia ich rangę i wizerunek oraz sprawia, że stają się symbolem usług i produktów o najwyższej jakości. To wyróżnienie dla podmiotów, które szczególnie dbają o wykorzystanie potencjału społecznego.

bottom of page